Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) on yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti kantaaottavan alue- ja ympäristötutkimuksen alueilla vaikuttava tieteellinen yhdistys. AYS on toiminut aktiivisena vuodesta 1970 lähtien, aluksi Suunnittelumaantieteen yhdistyksenä ja vuodesta 1993 saakka nykyisellä nimellään. Seura edistää monitieteistä julkaisu- ja seminaaritoimintaa sekä yhteiskunnallista keskustelua alan teemoista ja osallistuu aktiivisesti kansalliseen tiedepolitiikkaan. AYS julkaisee Alue ja Ympäristö -lehteä.

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS ry) on perustettu vuonna 1994. YHYS:n tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyöelimenä. YHYS edistää alan tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu alan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seura järjestää vuosittain tieteellisen kansainvälisen syyskollokvion sekä ajankohtaiseen ympäristöpolittiseen teemaan tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa. YHYS ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä jakaa vuosittain Yrjö Haila -palkinnon ansiokkaasta alan pro gradu -työstä.

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on Suomen Maantieteellisen Yhdistyksen ja Suomen Maantieteellisen Seuran pohjalta vuonna 1921 perustettu yhdistys. SMS pyrkii edistämään suomalaista maantieteellistä tutkimusta ja harrastuneisuutta siihen, sekä tekemään tieteenharjoittajien tuloksia tunnetuksi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Seura tukee uutta maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteenalojen tutkimusta, hoitaa yhteyksiä muiden maiden maantieteilijöihin ja seuroihin sekä julkaisee maantieteellisiä aikakauskirjoja (Terra ja Fennia) ja erillisteoksia (esim. Suomen Kartasto).