Julkea! etsii tapoja kehittää yhteiskuntatieteellisen ympäristö- ja aluetutkimuksen sekä maantieteen kotimaista julkaisutoimintaa. Julkea! on avaus yhteistyölle tieteellisten seurojen välillä, tiedeyhteisön tarttumapinta tiedejulkaisemiseen ja sen kehittämiseen sekä muistutus tieteellisen julkaisutoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Julkea! on kokeileva ja avoin – seuraa ja osallistu!