Julkea! on Koneen säätiön rahoittama kaksivuotinen (2017–2018) tiedejulkaisemisen kehittämishanke. Hankkeesta vastaa Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) yhdessä Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) ja Suomen Maantieteellinen Seuran (SMS) kanssa. Julkea! asettaa tavoitteekseen:

1) Tiivistää lähialojen tieteellisten seurojen välistä yhteistyötä
2) Luoda ja vahvistaa yhteyksiä tiede- ja ammattiyhteisöjen ja tieteellisten seurojen välillä
3) Löytää ja kehittää uudenlaisia tiedejulkaisemisen käytäntöjä ja tieteellisiä keskusteluareenoja

Tieteellinen julkaisutoiminta on merkittävässä muutostilassa. Julkaisujen lisääntyvä avoin saatavuus, kansainvälistymisen paineet sekä muut tiedepoliittiset kehityskulut asettavat kotimaisen seurapohjaisen tiedejulkaisemisen uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien eteen. Julkea! käy kiinni muuttuvaan julkaisukenttään ja etsii tapoja uudistaa tiedejulkaisemisen käytäntöjä, liikkeelle panevana voimanaan kolme samoilla tutkimuskentillä vaikuttavaa tieteellistä seuraa.

Julkea! luo maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen parissa toimiville tiedeyhteisöille lisää tarttumapintaa tiedejulkaisemiseen, tieteellisiin seuroihin sekä yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Hankkeessa kehitetään verkkojulkaisualustaa, joka keskittyy ajankohtaisen tutkimuksen vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen esiin tuomiseen. Monitieteinen avoin foorumi tulee tarjoamaan helposti lähestyttävän kanavan keskustelulle. Tavoitteenaan on tuoda yhteen tieteen tekijöitä, ammattilaisia, järjestötoimijoita, yhteiskuntapolitiikan piirissä vaikuttavia tahoja, taiteilijoita sekä alan teemoista kiinnostuneita ihmisiä. Tutkijoille alusta mahdollistaa nopean reagoinnin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja edesauttaa verkostoitumista yli tieteenalarajojen.

Seurojen välisen yhteistyön tiivistämisestä etsitään ratkaisuja myös tämänhetkisen julkaisutoiminnan kestämättömälle resurssipohjalle. Akateemisen työn paineiden ja kiireen alati kasvaessa houkuttelee seuratoiminnan ja toimitustyön edellyttämä talkootyö yhä harvempia. Samalla seuratoimintaa sitoutuminen jäsenmaksujen kautta on vähentynyt tiedon liikkuessa sujuvasti myös muita kanavia pitkin. Seurojen kustantamia lehtiä pidetään kuitenkin tiedeyhteisöissä erittäin tärkeinä julkaisukanavina ja keskustelualustoina. Tämän ristiriidan ratkaisemiseksi Julkea!-hankkeen puitteissa etsitään käytännöllisiä, uusia tapoja säilyttää julkaisutoiminnan merkityksellisiä elementtejä pienentyvillä resursseilla.

Julkea! on luonteeltaan kokeileva ja avoin. Miten Sinä haluaisit tiedejulkaisemista kehitettävän? Mitä Sinulla olisi annettavaa aktiivisen tiedeyhteisön kehittämiseen? Seuraa viestintäkanaviamme, ota yhteyttä ja osallistu!