Anna Pulkka

Aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteinen Versus-verkkojulkaisu nostaa esiin alojen ajankohtaista tutkimusta ja tuo sitä osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Tulevan Versuksen tavoitteena on löytää uusia yleisöjä perinteiseen tiedejulkaisemiseen nähden, toimia kotimaisen tieteellisen keskustelun sanansaattajana sekä löytää uusia tapoja keskustella tutkimuksesta. Versus tulee toimimaan tieteen tekijöitä, opiskelijoita, järjestötoimijoita, päättäjiä sekä keitä tahansa edellämainittujen tieteenalojen teemoista kiinnostuneita yhteentuovana vuorovaikutteisena foorumina mahdollistaen samalla uusien tiedeviestinnän toimintamuotojen kokeilun.

Monitieteistä Versus-verkkojulkaisua kehitetään kolmen tieteellisen seuran (AYS, SMS, YHYS) yhteistyönä, aluksi Julkea!-hankkeen puitteissa ja myöhemmin itsenäisesti osana seurojen toimintaa. Versuksen kokeilevalla kehittämisellä kolmen seuran yhteistyönä etsitään uusia synergioita ja luodaan tilaa uudenlaiselle ajatusten vaihtamiselle ja jalostamiselle. Versuksessa julkaistava sisältö nousee seurojen olemassaolevista ja julkaisua varten kehitettävistä verkostoista: seurojen julkaisemista journaaleista, tieteenalojen tapahtumista sekä aktiivisesta vuorovaikutuksesta seurojen ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Helposti lähestyttävä Versus tulee edesauttamaan vaikuttavaa tutkimuksesta viestimistä tarkasti rajatun akateemisen kentän ulkopuolella. Olemalla vahvemmin läsnä yhteiskunnallisissa keskusteluissa tiedeyhteisö voi tehdä näkyväksi ja ymmärrettäväksi oman työnsä merkitystä sekä sitoa työtään syvemmin osaksi erilaisia poliittisia prosesseja. Lisäksi Versus ja sen ympärille kehitettävät tapahtumat mahdollistavat luovaa toimijuutta sekä osallistavat ja valtaistavat uusia ryhmiä tiedeviestinnän ja tiedejulkaisemisen kentillä. Versuksen tavoitteena on luoda jatkuvasti ja ennakoimattomastikin muuttuva ja uutta versova tieteellinen ja viestinnällinen yhteisö, joka sekä tuottaa julkaisun että mahdollistuu sen kautta.

Versus kutsuu mukaan tämän uudenlaisen julkaisun ja yhteisön rakentamiseen. Julkea!-hanke ja myöhemmin Versuksen toimituskunta ottaa ilolla vastaan ehdotuksia julkaisun sisällöiksi, ideoita julkaisun toteutukseen tai tapahtumiin sekä uusia avauksia tiedeyhteisöjen vuorovaikutusta edistämään. Sisältöjen tuottaminen vuoden 2018 aikana julkistettavalle Versus-alustalle käynnistyy syksyllä 2017. Tervetuloa luomaan kanssamme uusia ilmiöitä tiedejulkaisemisen maailmaan!

Anna Pulkka kehittää Julkea!-hankkeessa Versus-verkkojulkaisua, aloittelee väitöskirjaa ilmasto- ja energiatoimijuudesta sekä työskentelee syksyllä 2017 projektiassistenttina Suomen ympäristökeskuksella.

Hae päätoimittajaksi uuteen tieteellisen ja yhteiskunnallisen keskustelun rajapinnoille sijoittuvaan verkkojulkaisuun

Versus-verkkojulkaisun päätoimittajan tehtävä (2018–2020)

Versus on tiedettä kunnianhimoisesti yleistajuistava ja moninäkökulmaisia keskusteluja edistävä verkkojulkaisu. Se hakee suuria yleisöjä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen monitieteisellä kentällä. Versusta kustantavat yhdessä Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS) ja Suomen Maantieteellinen Seura (SMS), ja se toimii yhteistyössä seurojen kustantamien referoitujen tiedelehtien Alue & Ympäristö, Fennia ja Terra kanssa. Julkaisun kehittämistyö on parhaillaan menossa. Uusi Versus julkistetaan keväällä 2018.

Versuksen toimituksesta vastaa luottamustehtävässä toimiva päätoimittaja. Käytännön toimitustyöstä vastaavat toimitussihteeri, viestintäkoordinaattori ja mediatuottaja. Päätoimittajan keskeisiä tehtäviä ovat Versuksen sisältöjen suunnittelu yhdessä laajan toimituskunnan kanssa sekä resurssipohjan ylläpitäminen yhteistyössä kustantajien kanssa. Päätoimittaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Versuksen toimituskunta kootaan yhteistyössä ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle valittavan päätoimittajan kanssa.

Tehtävän hakijoilta toivotaan verkostoitumista tiedeyhteisöissä ja niiden rajapinnoilla, kiinnostusta kantaaottavaan tiedeviestintään sekä halua kehittää tiedejulkaisemisen muotoja. Versuksen päätoimittajan tehtävä tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti vaikuttavan tiedeviestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen osana monitieteistä ja -ammatillista yhteisöä, sekä verkostoitumista eri yleisöjen, tiedon tuottajien ja sidosryhmien kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset Versuksen päätoimittajan tehtävään ansioluettelon kera pyydetään lähettämään kehittämiskoordinaattorille 30.11. mennessä osoitteeseen info (a) julkea.fi. Kerro hakemuksessa vahvuuksistasi, kokemuksestasi ja kiinnostuksestasi tiedeviestintää ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta kohtaan. Kerro myös lyhyesti millaiseksi haluat tehdä Versus-verkkojulkaisun ja miten haluat sen toimituksen järjestää. Versuksen kehittämiskoordinaattori Anna Pulkka antaa mielellään lisätietoja tehtävästä ja Versuksesta.

Lue lisää Versuksesta:

http://julkea.fi/2017/04/26/versus12017-julkea-teemanumero/

http://julkea.fi/2017/04/27/kokeillen-kohti-tuntematonta-dialogi-versuksen-tulevaisuudesta/