Julkea! -hanketta rahoittaa Koneen säätiö. Apuraha myönnettiin Alue- ja ympäristötutkimuksen seuralle vuosiksi 2017-2018 maantieteen, aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen julkaisutoiminnan kehittämiseen. Julkean! tehtävänä on tuoda tiedeyhteisön jäseniä yhteen ja synnyttää produktiivista dialogia heidän ja seurojen toimijoiden kesken sekä kehittää ja kokeilla yhdessä kustantajien ja toimittajien kanssa uudenlaisia tiedejulkaisemisen käytäntöjä, jotka synnyttävät kestävän pohjan voittoa tavoittelemattomalle kotimaiselle julkaisutoiminnalle. Vuonna 2017 Julkea! keskittyy dialogin rakentamiseen ja uusien toimintamuotojen suunnitteluun. Vuonna 2018 uusia toimintamuotoja kokeillaan ja kehitetään siten, että ne voidaan vakiinnuttaa osaksi seurojen toimintaa.